Kế hoạch thu nhận hồ sơ Định danh điện tử mức độ 2 và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID cho công dân trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 234/KH-UBND
Ngày ban hành 05/07/2023
Ngày hiệu lực 05/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thu nhận hồ sơ Định danh điện tử mức độ 2 và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID cho công dân trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm kh_234_0001_20230705080542550520230705080551198_signed.pdf
Văn bản mới