Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2024 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 238/KH-UBND
Ngày ban hành 10/07/2023
Ngày hiệu lực 10/07/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2024 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lưu Đình Hạnh
Tài liệu đính kèm kh_238_0001_20230710084632763720230710084732849_signed.pdf
Văn bản mới