Nghị quyết điều chỉnh, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 37/NQ-/HĐND
Ngày ban hành 10/08/2023
Ngày hiệu lực 10/08/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết điều chỉnh, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_37_0002_2023081401554160020230814015640001_signed.pdf
Văn bản mới