Nghị quyết kết quả kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 39/NQ-/HĐND
Ngày ban hành 10/08/2023
Ngày hiệu lực 10/08/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết kết quả kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_39_0001_202308140204176786720230814020425627_signed.pdf
Văn bản mới