Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu kết quả trồng rừng sản xuất theo phương thức( hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư) năm 2021, 2022, 2023 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 274/KH-UBND
Ngày ban hành 12/09/2023
Ngày hiệu lực 12/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu kết quả trồng rừng sản xuất theo phương thức( hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư) năm 2021, 2022, 2023 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Trung Kiên
Tài liệu đính kèm kh_274_0001_20230912095204211220230912095219729_signed.pdf
Văn bản mới