Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
Số ký hiệu văn bản 289/KH-UBND
Ngày ban hành 27/09/2023
Ngày hiệu lực 27/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lưu Đình Hạnh
Tài liệu đính kèm kh_to_chuc_tuan_le_huong_ung_h20230926060459788_signed_20230926060507241.pdf
Văn bản mới