Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 293/KH-UBND
Ngày ban hành 29/09/2023
Ngày hiệu lực 29/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm kh_293_0001_20230929082625413420230929082643450_signed.pdf
Văn bản mới