Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 42/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày hiệu lực 12/10/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_42_0001_202310120221596496420231012022216657_signed.pdf
Văn bản mới