Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 43/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày hiệu lực 12/10/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Trần Bích Sửu
Tài liệu đính kèm nq_43_0001_202310120224433053020231012022656063_signed.pdf
Văn bản mới