Kế hoạch thực hiện Tháng hành động Bình đẳng giới năm 2023
Số ký hiệu văn bản 331/KH-UBND
Ngày ban hành 14/11/2023
Ngày hiệu lực 14/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Tháng hành động Bình đẳng giới năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Trung Kiên
Tài liệu đính kèm kh_331_0001_20231114083606844820231114083632493_signed.pdf
Văn bản mới