Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua" Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" năm 2024
Số ký hiệu văn bản 341/KH-UBND
Ngày ban hành 21/11/2023
Ngày hiệu lực 21/11/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua" Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Trung Kiên
Tài liệu đính kèm kh_341_0001_20231121090645882820231121090654341_signed.pdf
Văn bản mới