Công văn hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua thường xuyên năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2063/CV-UBND
Ngày ban hành 29/11/2023
Ngày hiệu lực 29/11/2023
Trích yếu nội dung Công văn hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua thường xuyên năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm cv_2063_0001_2023112903300080820231129033028539_signed_20231130041731364360.pdf
Văn bản mới