Kế hoạch tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường Quân đội năm 2024
Số ký hiệu văn bản 13/KH-UBND
Ngày ban hành 08/01/2024
Ngày hiệu lực 08/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường Quân đội năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lưu Đình Hạnh
Tài liệu đính kèm kh_13_0001_202401050442438448420240105044253499_signed.pdf
Văn bản mới