Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã duy trì và phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” đến năm 2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 37/KH-UBND
Ngày ban hành 01/02/2024
Ngày hiệu lực 01/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã duy trì và phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” đến năm 2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Trung Kiên
Tài liệu đính kèm kh_phan_dau_den_nam_202401260220240126044206448_signed.pdf
Văn bản mới