KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Si Ma Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 66/KH-UBND
Ngày ban hành 21/02/2024
Ngày hiệu lực 21/02/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Si Ma Cai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lưu Đình Hạnh
Tài liệu đính kèm kh_thuc_hien_nq_2720_20240220020240221075701035_signed.pdf
Văn bản mới