Tổng số: 399
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
176/KH-UBND 05/04/2024 KẾ HOẠCH Hoạt động Phòng, chống HIV/AIDS huyện Si Ma Cai năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 0
175/KH-UBND 05/04/2024 KẾ HOẠCH Triển khai công tác truyền thông về lĩnh vực Y tế- Dân số trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2024
Lượt xem: 11
Tải về 0
172/KH-UBND 04/04/2024 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai huyện Si Ma Cai năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 0
116/KH-UBND 12/03/2024 Kế hoạch triển khai và Hưởng ứng tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2024
Lượt xem: 15
Tải về 0
109/KH-UBND 08/03/2024 KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh dại trên người năm 2024
Lượt xem: 19
Tải về 0
72/KH-UBND 22/02/2024 Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã năm 2024
Lượt xem: 15
Tải về 0
65/KH-UBND 21/02/2024 KẾ HOẠCH Tiêm chủng mở rộng huyện Si Ma Cai năm 2024
Lượt xem: 19
Tải về 0
66/KH-UBND 21/02/2024 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Si Ma Cai năm 2024
Lượt xem: 17
Tải về 0
62/KH-UBND 19/02/2024 KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2024
Lượt xem: 20
Tải về 0
37/KH-UBND 01/02/2024 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã duy trì và phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” đến năm 2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 36
Tải về 1
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI