Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
520/BC-UBND 06/11/2020 Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020
Lượt xem: 108
Tải về 0
BC số 515/BC-UBND 17/10/2019 Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã duy trì đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 131
Tải về 0
56/BC-UBND 13/02/2019 Báo cáo kết quả rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 146
Tải về 0
527/BC-UBND 03/11/2017 Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017
Lượt xem: 116
Tải về 0
391/BC-UBND 23/08/2017 Báo cáo: Kết quả công tác kiểm soát TTHC nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 103
Tải về 0
269/BC-UBND 20/06/2017 Báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; công tác chỉ đạo, điều hành của UBNd huyện; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
Lượt xem: 103
Tải về 0
236/BC-UBND 09/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo trợ xã hội 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 96
Tải về 0
229/TB-UBND 07/06/2017 Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBDN huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017.
Lượt xem: 116
Tải về 0
230/BC-UBND 07/06/2017 Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Lượt xem: 106
Tải về 0
212/BC-UBND 01/06/2017 Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 5 năm 2017 phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2017
Lượt xem: 109
Tải về 0
123
BẢN ĐỒ TỈNH LÀO CAI