Thường trực HĐND huyện tổ chức cuộc khảo sát chuyên đề hoạt động của HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-TT.HĐND ngày 24/9/2021 của Thường trực HĐND huyện Si Ma Cai về hoạt động của HĐND các xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay. Chiều ngày 19/10/2021 Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Trần Bích Sửu - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND huyện đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND xã Quan Hồ Thẩn.

Nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân xã Quan Hồ Thẩn có 22 đại biểu, được chia thành 07 đơn vị bầu cử, với 02 Ban Kinh tế - XH và Pháp chế. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Thường trực HĐND xã đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn theo Luật định; chủ động trong việc chỉ đạo, điều hòa phối hợp các hoạt động của các Ban, các đơn vị bầu cử của xã; công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND xã đã thông qua 32 Nghị quyết về công tác nhân sự và các vấn đề tại địa phương; Hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND xã được triển khai theo chương trình, kế hoạch đề ra; Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện và duy trì tốt; Đảm bảo chế độ cho các đại biểu theo quy định.

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã chỉ ra những ưu điểm đối với HĐND. Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhìn chung có sự tiến bộ, đổi mới, bám sát vào các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Thường trực HĐND xã tổ chức các kỳ họp HĐND đúng quy định của pháp luật, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trước khi trình kỳ họp HĐND xã. Thực hiện tốt chức năng giám sát của Thường trực, các Ban HĐND. Quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; phối hợp tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết trả lời các ý kiến của cử tri.

Đồng chí Trần Bích Sửu – Trưởng đoàn khảo sát phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí Trần Bích Sửu – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn khảo sát đề nghị Thường trực HĐND xã triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động của HĐND, các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Tập trung kiểm tra rà soát lại một số văn bản, Nghị quyết đã ban hành không đúng thể thức, nội dung nhưng vẫn còn tổ chức thực hiện. Hằng năm, xây dựng bố trí nguồn kinh phí hoạt động cho HĐND đúng với Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh Lào Cai về quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp. Chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2021 của xã đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Đôn đốc đối với UBND xã trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND xã 6 tháng cuối năm 2021./.

Xuân Đức
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 428
  • Trong tuần: 4,184
  • Tất cả: 585,995