Ban Kinh tế - XH HĐND huyện Si Ma Cai tổ chức họp đánh giá tổng kết hoạt động năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và tổ chức đánh giá, phân xếp loại cuối năm của cá nhân và tập thể Ban Kinh tế - XH HĐND huyện năm 2021.

Sáng ngày 08/12/2021, tại phòng họp tầng 2 – Hội trường lớn UBND huyện Si Ma Cai, Ban Kinh tế - XH HĐND huyện tổ chức họp đánh giá tổng kết hoạt động năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và tổ chức đánh giá, phân xếp loại cuối năm của cá nhân và tập thể Ban năm 2021. Đồng chí Lê Thị Hà - Trưởng ban Kinh tế - XH HĐND huyện chủ trì phiên họp; cùng tham gia phiên họp có các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - XH HĐND huyện, Văn phòng HĐND & UBND huyện.

Quang cảnh phiên họp

Trong năm 2021, Ban Kinh tế - XH HĐND huyện huyện đã ban hành tổng số 41 văn bản về các quyết định, báo cáo, kế hoạch, công văn liên quan đến các nội dung giám sát, khảo sát,  thẩm tra và các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực Ban được phân công phụ trách. Các hoạt động giám sát đảm bảo theo kế hoạch đề ra; tham gia thành viên các đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, huyện khi được mời tham dự; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy chế; chuẩn bị các nội dung báo cáo thẩm tra đối với báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ hai, ba, tư  - HĐND huyện; tham gia tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh, trước và sau kỳ họp thứ 2, thứ 4 - HĐND huyện. Ngoài ra, trong năm 2021 Ban Kinh tế - XH còn tham gia các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND huyện phân công. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã đề xuất và thống nhất đối với một số nội dung về chương trình hoạt động, chương trình giám sát của Ban Kinh tế - XH năm 2022.

Cũng tại phiên họp, Ban Kinh tế - XH HĐND huyện đã tổ chức họp bình xét, đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân trong Ban đối với hoạt động năm 2021. Theo đó, 05/05 đồng chí trong Ban đều được đánh giá xếp loại HTXSNV, tập thể Ban đánh giá xếp loại HTXSNV, cũng theo đó, tập thể Ban đã biểu quyết thống nhất đề nghị khen thưởng cho 01 cá nhân của Ban đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND năm 2021.

Xuân Đức

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 370
  • Trong tuần: 370
  • Tất cả: 678,666