Thường trực HĐND huyện tổ chức họp đánh giá, phân xếp loại Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-TT.HĐND ngày 02/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai về đánh giá, xếp loại đại biểu, Tổ đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 27/QĐ-TT.HĐND ngày 02/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai về đánh giá, xếp loại các Ban HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 24/12/2021, tại phòng họp tầng 2 – Hội trường lớn UBND huyện, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp đánh giá, phân xếp loại Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện năm 2021, Chủ trì cuộc họp đồng chí Trần Bích Sửu - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND huyện, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Xuân Hiếu – Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện thông qua Quyết định số 26/QĐ-TT.HĐND ngày 02/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai về đánh giá, xếp loại đại biểu, Tổ đại biểu HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 27/QĐ-TT.HĐND ngày 02/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai về đánh giá, xếp loại các Ban HĐND các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông qua bảng theo dõi kết quả hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện năm 2021. Dưới sự chủ trì của Thường trực HĐND huyện, công tác đánh giá các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đã tổ chức đánh giá, phân xếp loại với nguyên tắc khách quan, công bằng, chính xác; đảm bảo thực chất, không hình thức, tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Tổ chức họp bình xét, đánh giá, chấm điểm đối với tập thể, cá nhân các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện.

Kết quả đánh giá, phân xếp loại: Thường trực HĐND huyện: Bao gồm 02 đồng chí: 01 Chủ tịch HĐND huyện; 01 Phó Chủ tịch HĐND huyện. HTXSNV: 02 đồng chí, chiếm 100%; Trưởng các Ban HĐND huyện: 03 đồng chí, trong đó: HTXSNV 03 đồng chí, chiếm 100%; Các Ban HĐND: Tổng số 03 Ban, trong đó: HTXSNV 03 Ban, chiếm 100%; Đại biểu HĐND huyện: Tổng số 30 đại biểu, trong đó: HTXSNV 30 đại biểu, chiếm 100%; Các Tổ đại biểu HĐND huyện: Tổng số 06 Tổ đại biểu, trong đó: HTXSNV 06 Tổ đại biểu, chiếm 100%.

 Xuân Đức

 

1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 384
  • Trong tuần: 384
  • Tất cả: 678,680