Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp huyện, xã

    Ngày 04/5/2022, tại trụ sở HĐND&UBND huyện, Thường trực HĐND huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp huyện, xã  với chủ đề “Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giám sát, thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND” nhằm trao đổi kinh nghiệm từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đinh Minh Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện,  đồng chí Trần Bích Sửu - Phó Chủ tịch HĐND huyện; dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban HĐND, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND các xã, Thị trấn; lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện, Công chức Văn phòng HĐND&UBND các xã. 

Quang cảnh hội nghị

    Ngay từ đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, Đảng ủy các xã thị trấn HĐND huyện, xã đã triển khai, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định; có nhiều đổi mới, cải tiến trong hoạt động, luôn thể hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Chất lượng các kỳ họp được nâng lên thông qua việc cải tiến công tác chuẩn bị, phương thức điều hành; đối với các Nghị quyết của HĐND huyện, xã được ban hành đã được các Ban theo dõi, giám sát thường xuyên và đôn đốc UBND chỉ đạo triển khai, thực hiện. Công tác giám sát có những chuyển biến tích cực, các cuộc giám sát chuyên đề tập trung phần lớn giám sát đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình, Đề án của tỉnh, huyện, qua hoạt động giám sát đã phát hiện những thiếu sót, bất cập, vướng mắc và phản ánh, kiến nghị kịp thời với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, các ngành có liên quan để chỉ đạo, tiếp thu và đề xuất giải pháp khắc phục. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đã thể hiện được sự gắn kết giữa cử tri và đại biểu, vai trò người đại diện nhân dân của mỗi đại biểu HĐND không ngừng được phát huy. Mối quan hệ giữa Thường trực HĐND với UBND, Uỷ ban MTTQ và các cơ quan liên quan được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

Đ/c: Đinh Minh Hà - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chỉ trì hội nghị

    Tính đến tháng 4 năm 2022, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức giám sát, khảo sát được 16 cuộc (15 cuộc giám sát, 01 cuộc khảo sát). HĐND, Thường trực, các Ban HĐND xã đã tổ chức giám sát, khảo sát được 70 cuộc (38 cuộc giám sát chuyên đề , 31 cuộc giám thường xuyên, 01 cuộc khảo sát,). Qua các cuộc khảo sát, giám sát HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, đã phát hiện một số vấn đề còn bất cập và đã kiến nghị cơ quan thẩm quyền có giải pháp khắc phục kịp thời. Kết thúc cuộc giám sát HĐND, Thường trực, các Ban HĐND đều có báo cáo kết quả giám sát gửi UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; đồng thời kiến nghị xử lý những tồn tại vướng mắc trong công tác chỉ đạo điều hành.

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động của HĐND cấp huyện, xã trong thời gian qua vẫn còn có những khó khăn, hạn chế như sau:

    Công tác xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND xã còn nhiều hạn chế. Các cuộc giám sát của Thường trực, các Ban HĐND ở một số xã chưa có báo cáo kết quả giám sát, chưa có nhận xét, đánh giá những kết quả đạt được, chưa được và có kiến nghị đề xuất với các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục kịp thời; việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa được quan tâm. Hoạt động của một số Ban HĐND xã hoạt động chưa hiệu quả, chưa duy trì chế độ giao ban định kỳ; không thực hiện đầy đủ các cuộc giám sát chuyên đề, thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết còn gặp nhiều khó khăn. Năng lực của một số đại biểu HĐND xã còn hạn chế nên việc tham gia giám sát, đóng góp vào những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của xã chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.
    Tại Hội nghị đã có 12 ý kiến  thảo luận của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban HĐND, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện; trong đó tập trung chủ yếu là các thuận lợi khó khăn tại cơ sở trong quá trình giám sát, thẩm tra, các đại biểu dự Hội nghị đã đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm phát huy hiệu quả công tác thẩm tra giám sát của HĐND trong thời gian tới.

Đ/c: Trần Bích Sửu - UV BTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phần thảo luận

    Kết luận Hội nghị Đồng chí Đinh Minh Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao vai trò của các đại biểu dự Hội nghị đã có những ý kiến tham luận có chất lượng, nhiều đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng trong thực tế thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.
    Để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cũng như nâng cao chất lượng giám sát, thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND Thường trực HĐND huyện đề nghị HĐND huyện, xã tiếp tục tăng cường vai trò thẩm tra giám sát, đôn đốc các cơ quan, ban ngành liên quan trong việc giải quyết, trả lời các kiến nghị sau giám sát, nhất là những vấn đề nổi cộm, chậm giải quyết. Nâng cao chất lượng đối với hoạt động giám sát theo hướng đi vào thực tế các vấn đề cử tri quan tâm, có kiến nghị đề xuất cụ thể sau giám sát và quyết tâm đi theo vấn đề đến cuối cùng. Đại biểu HĐND cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, nghiên cứu và rèn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, trong đó có nhiệm vụ thẩm tra, giám sát; nắm chắc các quy định của pháp luật về công tác thẩm tra, giám sát để phục vụ công tác. Tiếp tục củng cố, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện, xã với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp trong việc theo dõi, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, xã giúp HĐND nhận thức đúng đủ về vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; quan tâm, củng cố về tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND 2 cấp huyện, xã./.

Vũ Chiến - Nguyễn Sơn
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 363
  • Trong tuần: 363
  • Tất cả: 678,659