Hướng dẫn một số nội dung về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 06-HD/TU
Ngày ban hành 26/11/2019
Ngày hiệu lực 26/11/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số nội dung về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Huyện ủy
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm huong_dan_dai_hoi_dang_bo_cac_cap_signed_43c8e5ff07.pdf
Văn bản mới