Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 177-CTr/TU, ngày 08/6/2010 của Tỉnh ủy "tổ chức thực hiện Kết luận số 43-KL/TW và Kết luận số 44 KL/TW, ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình...
Số ký hiệu văn bản 231-KH-HU
Ngày ban hành 06/05/2019
Ngày hiệu lực 06/05/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 177-CTr/TU, ngày 08/6/2010 của Tỉnh ủy "tổ chức thực hiện Kết luận số 43-KL/TW và Kết luận số 44 KL/TW, ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình...
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 7.pdf
Văn bản mới