Thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT
Số ký hiệu văn bản 3055/UBND-QLĐT
Ngày ban hành 28/06/2016
Ngày hiệu lực 28/06/2016
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt PCT UBND tỉnh Nguyễn Thanh Dương
Tài liệu đính kèm 3055.pdf
Văn bản mới