triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Số ký hiệu văn bản 2392/UBND-TCHC
Ngày ban hành 26/05/2017
Ngày hiệu lực 26/05/2017
Trích yếu nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2392 CV.pdf
Văn bản mới