Kế hoạch Triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tuyên truyền cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone
Số ký hiệu văn bản 177/KH-UBND
Ngày ban hành 08/07/2021
Ngày hiệu lực 08/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tuyên truyền cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lý Xuân Thành
Tài liệu đính kèm KH_trien_khai_ung_dung_CN_so_v20210708074839882_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT