Nghị quyết phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 26/NQHĐND-NQ
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm NQ_26_HDND_202107270755321531520210727075704128_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT