Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
Số ký hiệu văn bản 27/NQHĐND-NQ
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm NQ_27_HDND_202107270810259049020210727081048832_Signed.pdf
Văn bản mới