Nghị quyết phê chuẩn giao danh mục đầu tư công và phân bổ kế hoạch đầu tư công huyện Si Ma Cai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 28/NQHĐND-NQ
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn giao danh mục đầu tư công và phân bổ kế hoạch đầu tư công huyện Si Ma Cai năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm NQ_28_HDND_202107270820294054020210727082144598_Signed.pdf
Văn bản mới