Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 29/NQHĐND-NQ
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm NQ_29_HDND_202107270832191601620210727083430699_Signed.pdf
Văn bản mới