Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 30/NQHĐND-NQ
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm NQ_30_HDND_202107270836291211220210727083642891_Signed.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT