Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 31/NQHĐND-NQ
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm NQ_31_HDND_202107270839268408420210727083936561_Signed.pdf
Văn bản mới