Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND huyện Si Ma Cai với ủy ban nhân dân huyện giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện
Số ký hiệu văn bản 32/NQHĐND-NQ
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND huyện Si Ma Cai với ủy ban nhân dân huyện giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm NQ_32_HDND_202107270842336796720210727084312818_Signed.pdf
Văn bản mới