Nghị quyết công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 34/NQHĐND-NQ
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm NQ_34_HDND_202107270845241841820210727084533863_Signed.pdf
Văn bản mới