Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 35/NQ-HĐND
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm NQ_35_HDND_0001_2021083104405520210831044310308_Signed.pdf
Văn bản mới