Nghị quyết phê chuẩn danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2021 các công trình hạ tầng thiết yếu của các xã khu vực III đầu tư theo chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 36/NQ-HĐND
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2021 các công trình hạ tầng thiết yếu của các xã khu vực III đầu tư theo chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm NQ_36_0001_202108310450282192120210831045102059_Signed.pdf
Văn bản mới