Nghị quyết kỳ họp thứ ba- Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 37/NQ-HĐND
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết kỳ họp thứ ba- Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Si Ma Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm nq_37_0001_202108310458471451420210831045920024_Signed.pdf
Văn bản mới