Quyết định về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Số ký hiệu văn bản 1990/QĐ-Ttg
Ngày ban hành 26/11/2021
Ngày hiệu lực 26/11/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 1990.signed.pdf
Văn bản mới