Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Số ký hiệu văn bản 123/KH-UBND
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày hiệu lực 15/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm KH_123_UBH_202105040343055795720210504034315863_Signed.pdf
Văn bản mới