Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 46/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/12/2021
Ngày hiệu lực 17/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm NQ_46_HDND_202112210109283483420211221011020641_Signed.pdf
Văn bản mới