Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện
Số ký hiệu văn bản 49/NQHĐND-NQ
Ngày ban hành 23/12/2021
Ngày hiệu lực 23/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm NQ_49_HDND_202112211115574004020211221111626267_Signed.pdf
Văn bản mới