Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công huyện Si Ma Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 50/NQHĐND-NQ
Ngày ban hành 23/12/2021
Ngày hiệu lực 23/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công huyện Si Ma Cai năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đinh Minh Hà
Tài liệu đính kèm NQ_50_HDND_202112211118585615620211221111928752_Signed.pdf
Văn bản mới