Kế hoạch phát triển TDTT năm 2022
Số ký hiệu văn bản 10/KH-UBND
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển TDTT năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lý Xuân Thành
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_TDTT_nam_2022_202201020220110082006625_Signed.pdf
Văn bản mới