Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 9/KH-UBND
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lý Xuân Thành
Tài liệu đính kèm Ke_hoach_kiem_tra-_ra_soat_VB_20220110081824078_Signed.pdf
Văn bản mới