Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 48/KH-UBND
Ngày ban hành 15/02/2022
Ngày hiệu lực 15/02/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lý Xuân Thành
Tài liệu đính kèm KH_nam_2022_22021410312454354020220215092240254_Signed.pdf
Văn bản mới