Kế hoạch phát triển Nông nghiệp hàng hóa huyện Si Ma Cai giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 120/KH-UBND
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển Nông nghiệp hàng hóa huyện Si Ma Cai giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Lý Xuân Thành
Tài liệu đính kèm KH_thuc_hien_NQ22_NHH_2204180720220418080430144_Signed.pdf
Văn bản mới