Hướng dân số 63/HD-MTTQ-BTT ngày 21/6/2017 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về Hướng dẫn nội dung, tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2017
Số ký hiệu văn bản Hướng dẫn số 63/HD-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 21/06/2017
Ngày hiệu lực 21/06/2017
Trích yếu nội dung Hướng dân số 63/HD-MTTQ-BTT ngày 21/6/2017 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về Hướng dẫn nội dung, tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2017
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm HD63.pdf
Văn bản mới