Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe người khuyết tật năm 2022
Số ký hiệu văn bản 149/KH-UBND
Ngày ban hành 24/05/2022
Ngày hiệu lực 24/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe người khuyết tật năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm KH_149_UBH_0001_2022052304465320220523044757277_Signed.pdf
Văn bản mới