Kế hoạch phòng chống bệnh dại trên người năm 2022
Số ký hiệu văn bản 153/KH-UBND
Ngày ban hành 25/05/2022
Ngày hiệu lực 25/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phòng chống bệnh dại trên người năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thông tin - Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Văn Dương
Tài liệu đính kèm KH_153_UBH_0001_2022052403501820220524035027045_Signed.pdf
Văn bản mới