Quyết định bãi bỏ quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND huyện Si Ma Cai về việc quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Số ký hiệu văn bản 3/2018QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/10/2018
Ngày hiệu lực 04/10/2018
Trích yếu nội dung Quyết định bãi bỏ quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND huyện Si Ma Cai về việc quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Si Ma Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực UBND
Người ký duyệt Nguyễn Văn Minh
Tài liệu đính kèm QĐ bãi bỏ QĐ TĐKT số 03.pdf
Văn bản mới